Článek Zpravodaj V – socializace

Žijí s námi……

.….psi, kočky, králíčci, fretky, morčata a spousta dalších.

V minulém článku jsme si povídali o výběru štěněte nebo kotěte a o převozu do nového domova. V dnešním se budeme zabývat prvními týdny života mláděte, které jsou nesmírně důležité pro naše další společné soužití.

V prvních týdnech života probíhá takzvaná socializace. Socializací psa (nebo kočky) se rozumí osvojení a postupné rozvíjení základních forem chování, které umožní bezproblémové začlenění zvířete do psí (kočičí) i lidské společnosti.

Ve 4. – 7. týdnu jde o první socializační fázi, takzvané vtiskávání, které se odehrává u chovatele. Tento proces je pro budoucí život štěněte velmi důležitý. Po 4. týdnu prochází štěně rychlým rozvojem. Zjišťuje, k jakému druhu patří, jaké místo zaujímá mezi štěňaty. Učí se, pomocí jakého chování se prosadit a jakým chováním docílí, že ho ostatní nechají na pokoji. Kdyby to byli psi divocí, žijící volně v přírodě, tak je matka dále naučí, jak si opatřit samostatně potravu, čeho se bát, například aut, a komu se vyhýbat, to znamená i člověku. A my potřebujeme pro společné bezproblémové soužití pravý opak. Potravu budeme psovi předkládat my, budeme potřebovat, aby uměl cestovat v autě a aby si přiřadil člověka mezi důvěrně známé živočichy a členy smečky a respektoval ho jako výše postaveného jedince.  Proto musí správná socializace začít probíhat již velmi brzo, a to u chovatele. Je třeba si vybrat takového, který poskytl štěňatům intenzivní kontakty s lidmi a co nejširší škálu podnětů, se kterými měl pes možnost se v klidu seznámit. Pokud kupujete pejska k dětem, velmi vám usnadní situaci, když chovatel v rodině má děti, na které si štěně mohlo přivyknout a s nimiž nezískalo žádnou negativní zkušenost. Pokud by pes žil izolovaně od lidí, zavřen v boudě, nebo dokonce izolovaně i od ostatních psů, rozvine se u něj syndrom boudy, bude krajně bázlivý a plachý. Někdy se takoví psi uchylují i do defenzivní agresivity. Narušená povaha se ukazuje až později po koupi, kolem 10. – 12. týdne života. Je tedy nutné, aby tato první fáze socializace probíhala správně a také dostatečně dlouho. Není dobré odebírat štěně před ukončeným 7., nejlépe však až 8. týdnem věku.

Další fáze velmi intenzivní socializace probíhá u nového majitele. Trvá přibližně do 12. týdne věku. Je to tedy velice krátké období, a tím více se musíme snažit ho nepromarnit. Zážitky, které pes zpracovává, se hluboce zapíší a podstatně ovlivní celý jeho život. Samozřejmě socializace probíhá i později a je možné korigovat a upravovat chybějící nebo špatné zkušenosti z tohoto období, ovšem pak je třeba počítat s náročnějším a pomalým přeučováním, které nemá tak výrazné a rychlé výsledky. Ne vše se nám podaří napravit a přeučování klade veliké nároky na naši trpělivost.

Štěně se tedy seznamuje s členy své nové smečky, což nečiní problémy, protože se instinktivně přimkne k někomu, kdo mu po ztrátě matky zajistí ochranu. Dále je nutné seznámit mládě s dopravními prostředky, přivyknout na jízdu v autě, vlaku, autobuse. Začněte trénovat chůzi na vodítku a nošení náhubku. Důležité je seznámit zvíře s dětmi. Pokud je nemáte, choďte na návštěvu k někomu, kdo je má, a naopak, zvěte je na návštěvy k vám. Dbejte, aby štěně nezískalo negativní zkušenost. Podobné je to se psy. Vyhledávejte jejich společnost, ale vybírejte jen známá, dobře vychovaná a socializovaná zvířata, u kterých jste si jisti, že se nezachovají nevyzpytatelně. A také byste měli mít jistotu, že jsou zdravá, řádně očkovaná a odčervovaná, protože vaše štěně, vzhledem k věku, ještě nemá dostatečnou imunitu.

Při seznamování psa s věcmi a situacemi, které v něm budí obavu, postupujte pozvolna. Pokud se pes zarazí nebo projeví strach, neutěšujte ho a neberte ho do náruče, z místa kvapně neodcházejte, ale naopak lhostejně projděte kolem. Vaše chování musí vysílat směrem ke zvířeti suverenitu, která ho ujišťuje, že se jedná o zcela běžnou věc. Pochvalte ho, až situaci překoná a uklidní se. V případě, že byste sami znejistěli, začali psa chlácholit, křičet či projevovali jiné přehnané reakce, psa to v jeho strachu z onoho podnětu ještě víc posílí a utvrdí v tom, že je opravdu důvod se bát. Pokud má zájem se s danou věcí seznámit, umožněte mu to, pokud je to bezpečné. S problematickými podněty psa seznamujte stylem postupného zbavování strachu. Kritickému podnětu ho vystavte až do chvíle těsně před tím, než se začne bát. Jakmile jeví známky lehké nervozity, zarazte další zintenzivňování podnětu a naopak se snažte přivodit uvolnění psa. Zabavte ho, použijte pamlsky nebo hru. Příští den situaci opakujte a pozvolna přicházejte blíže a blíže.

Výborné jsou v tomto období takzvané štěněcí školičky. V nich se scházejí pod vedením zkušeného kynologa mladá zvířata podobného věku. Hrají si zde spolu, cvičí a jsou vystavována různým modelovým situacím. Pozorováním chování i jiných jedinců ve skupině více poznáte povahu a citlivost nervové soustavy vašeho zvířete a můžete s ním pak lépe a cíleněji pracovat.

U koťat je také správná socializace důležitá. Též by měla zůstat minimálně do 7. týdne se sourozenci u matky a mít velmi úzký kontakt s člověkem, který je i v následující fázi tím nejdůležitějším prvkem. Takováto zvířata potom nejsou plachá a nedůvěřivá.

V dnešním článku jsme se zabývali duševním vývojem. V dalším se budeme věnovat tělesnému, který úzce souvisí s výživou. Příště tedy něco o krmení.

MVDr.Eva Kouřilová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *